0,00 € s DPH

Autodata Online 3 CZ – 1× on-line prístup/rok

Česká on-line verzia technických údajov pre servis osobných a ľahkých úžitkových automobilov - zážihové i vznetové motory od roku výroby 1970 - 1 × on-line prístup na dobu jedného roka.

Cena:
1 116,00 € s DPH
930,00 € bez DPH
ks

Autodata Online 3 CZ – 1× on-line prístup/rok

Česká on-line verzia technických údajov pre servis osobných a ľahkých úžitkových automobilov - zážihové i vznetové motory od roku výroby 1970 (pri vybraných vozidlách).


SERVIS

Servisné plány
Popis výrobcovia predpísaných inšpekcií po prejdení určitých kilometrov alebo po určitej dobe.

Vyobrazenie údržby
Diagnostický konektor, kabínový filter, servisné prípojky klimatizácia, umiestnenie vypúšťacích a plniacich otvorov oleja, usporiadanie hnacieho remeňa pomocných agregátov, zdvíhacie body.

Ukazovateľ servisných intervalov
Spätné nastavenie inšpekčných systémov (výmeny olejov, inšpekcia).

Servis bŕzd
Technická špecifikácia, doby opráv, zdvíhacie body.

Motorový olej
Plniace kapacita, uťahovacie momenty, možnosti oleja.

Servis prevodovky

Prehľad prehliadok
Motorový olej, čistič motorového oleja, brzdová kvapalina, vzduchový čistič, zapaľovacie sviečky, kabínový filter (ak je použitý).

Servis klimatizačné jednotky
Údaje o ventilu, chladiacim prostriedku a jeho množstvo, údaje o type i množstvo pridávaného oleja.


HNACIE ÚSTROJENSTVO

Riadenie motora
Usporiadanie súčasťou, systémové kontroly a nastavenia, skúšky súčasťou (palivová sústava, sacie sústava, zapaľovacie sústava, snímače-motor, čistenie výfukových plynov, elektronická regulácia, snímače vozidlá), schémy zapojenia.

Systém pohonu vačkových hriadeľov
Detailné popisy a výkresy nastavenia rozvodov s ozubenými remeňmi i reťazami.

Hnacie remene pomocných agregátov

Spojky
Výmena spojky, montáž a demontáž prevodovky.


PODVOZOK

Protiblokovacie brzdové systémy

Geometria kolies
Parametre geometria kolies prednej aj zadnej nápravy, rozmery diskov a pneumatík, uťahovacie momenty oceľové / hliníkové disky, predpísané zaťaženie pri meraní.

Tlaky v pneumatikách
Predpísaný tlak vzduchu v pneumatikách.

Pneumatiky
Rozmery pneumatík, ráfika.


KAROSÉRIA A VNÚTORNÉ VYBAVENIE

Airbagy

Programovanie kľúčov
Obsluha a programovanie kľúčov.

Klimatizačná jednotka
Opis klimatizačného systému a jeho komponentov vrátane ich umiestnenia, vlastné diagnostika, usporiadanie poistiek a relé, údaje o chladiacom prostriedku a jeho množstvo, údaje o type i množstvo pridávaného oleja.


ELEKTRICKÉ SÚSTAVY

Odpojenie a pripojenie batérie

Schémy zapojenia
Vybraná elektrická schémy vzťahujúce sa k riadeniu motora (motomanagementu) a dôležitých elektrických zariadení (dátovej zbernice (AN, VAN, ABS / ASR, klimatizácia, elektrické ovládanie okien, centrálne zamykanie, airbagy, palubnej dosky atď.).

Chybové kódy
Postup pri hľadaní typických závad (motor nemožno naštartovať, ťažký štart teplého motoru, nepravidelný voľnobeh, malý výkon, vysoká spotreba atď.).

Dáta kolíkov riadiacej jednotky
Skúšobná (požadovanej) hodnoty riadiacej jednotky.

Montážne polohy elektrických súčastí
Schematické vyobrazenia, kde možno na vozidle nájsť kľúčové komponenty (poistkové skrine, dosky relé, snímače, akčné členy atď.) A ich usporiadanie.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Technické špecifikácie
Údaje charakterizujúce presne daný typ vozidla (rok výroby, kód motora, ...), zapaľovacie sústava (riadiace jednotky, zapáľ. Sviečky, regulácia predstihu atď.), Palivová sústava (systémové / regulačné tlaky, hodnoty vstrek. Ventilov, vstrekovacie sústava ( vstrek. čerpadlá, otváracia tlaku trysiek atď.), počiatok dopravy paliva a dymivosť (kompletné údaje pre meranie emisií vznet. motorov atď.), nastavovacie dáta motora (vôľa ventilov, kompresné tlaky, tlaku oleja atď.), mazivá a prevádzkové kvapaliny ( klasifikácia, objemy náplní atď.), uťahovacie momenty (motory, náboje kolies atď.), batérie / štartéry / alternátory, brzdové kotúče a bubny (min. hrúbky, vôľa ručných bŕzd atď.), klimatizácia (množstvo chladiva a oleja) atď.

Doby opráv - Kalkulátor odhadov
Normy potreby času pre rôzne opravy mechanické i opravy karosérií, možnosť doplnenia o použité diely a zostavenie účtu / faktúry za opravu.

Riešenie problémov a tipy pre opravy
Nájdenie tipov ako vykonať opravu.

Umiestnenie typového štítku vozidla

Kontrolky upozorňujúce a varovné symboly


Kompletne v českom jazyku.
1× On-line prístup na dobu jedného roka!

Autodata Online 3 s pravidelnou aktualizáciou je schválené pre používanie v staniciach merania emisií (SME) pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá!

Obrázky


inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting